Figura 2023 je výtvarná soutěž, kterou již 13. rokem organizuje SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Zpočátku probíhala každoročně, od roku 2016 je organizována jako soutěžní bienále s následnou výstavou oceněných prací. Zatím poslední Figura se uskutečnila v roce 2018. Přerušení nastalo v důsledku obtíží s její organizací během coronavirové pandemie. Nyní se chceme opět vrátit k pravidelnému
pořádání soutěžního bienále.
Záměr soutěže zůstává stejný, poskytnout prostor pro představení, porovnání a zveřejnění výsledků práce středních odborných škol výtvarného zaměření v oblasti figurální kresby a malby. Toto shledáváme jako přínosné jak pro samotné studenty a pedagogy zúčastněných škol, tak i pro odbornou a laickou veřejnost, včetně budoucích zájemců o studium na těchto školách.

Soutěž probíhá v těchto kategoriích:
1. Kresba postavy
2. Malba postavy
3. Portrét (kresba i malba)

Soutěže se v letošním ročníku zúčastnilo 21 škol.
Práce byly posouzeny odbornou komisí. Složení komise pro rok 2023 bylo následující:
ak. mal Miluše Poupětová, ak. mal. Igor Korpaczewsky, Mgr. ak. mal Eva Výborná.

Kritéria pro hodnocení zůstávají již tradičně stejná:
– původnost, invence, přesvědčivost výtvarného projevu
– technická vyspělost uměleckého zpracování
– kompozice (a u maleb barevné řešení)

Oceněné práce budou vystaveny v galerii Klášter v Českém Krumlově.
Vernisáž proběhne 21. 11. v 17 hodin.
Výstava potrvá od 22. 11. do 6. 12. 2023.

Mgr. Eva Výborná, akad. mal. – garant soutěže