Naše škola navázala spolupráci s Českokrumlovskou firmou Larsoun-Juhl, bývalou Lirou, která je známá výrobou obrazových lišt. Spolupráce se týká recyklace vedlejšího produktu z výroby paspart – zbytků paspartovacích lepenek. Tento materiál, který by byl jinak považován za odpadní, jsme začali od firmy odebírat a pracovat s ním ve výuce. Mimo jiné si z něj také vyrábíme menší pasparty především na studentské výstupy. To se ukázalo jako velmi užitečným například při přípravě výstavy prací našich studentů českokrumlovské firmě Schwan Cosmetics, která nám již několik let pravidelně poskytuje prostor pro prezentaci. Aktuální výstava otevřená v měsíci dubnu ve vstupních prostorách firmy nabízí k vidění tiskové práce studentů oborů Grafický design I a II vytvořené jak digitálním, tak klasickým způsobem tisku (linoryt, knihtisk, sítotisk).