13. a 14. listopadu se studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Užitá fotografie a média zúčastnili workshopu filmového střihu na jehož vedení byla pozvána do naší školy absolventka katedry filmového střihu pražské FAMU a filmové teorie Masarykovy univerzity Varvara Šatunová.
Seminář začal úvodní přednáškou, kde Varvara Šatunová představila studentům sebe a svojí tvorbu. Poté vedla se studenty dialog na téma co je to film, kdo je to střihač,… V semináři se zaměřila na filmovou řeč, mluvila o tvorbě celovečerního filmu, základech střihu, přípravě materiálu, promítla ukázky filmů. Lektorka nechala studenty pracovat s obrazovým materiálem v papírové podobě, kde měli k dispozici 38 záběrů a pomocí výběru z 15 záběrů sestříhali první, druhou a poté třetí verzi filmu.
Druhý den probíhal střih v programu Adobe Premiere Pro, kde měli studenti k dispozici hrubý materiál a stříhali svojí verzi němého filmu, který následně doplnili vlastním výběrem hudby a ruchů.
Studenti se seznámili s důležitými aspekty střihové skladby, které si vyzkoušeli v praxi.
MgA. Adéla Márová