Workshop ručního zdobení papíru technikou mramorování olejovými barvami na vodu/Apeko pro náš obor připravila knihařka a konzervátorka Archivu České Budějovice Jiřina Halmlová.
Studentům byla představena technika a její použití v oboru a ateliéru Design knihy a papíru. Jiřina Halmlová pak popisovala vlastní zkušenosti jejího použití v Archivu při restaurování knih a dalším kreativním knihařském tvoření. Studenti si následně vše sami vyzkoušeli.