V průběhu dní od 15. do 17. 9. 2021 byl pro druhý a třetí ročník Designu knihy a papíru připraven workshop restaurování s MgA. Janem Slivkou, který má spolu se svou rodinnou dílnou licenci ministerstva kultury k restaurování papírového materiálu.
Studenti si vyzkoušeli například základní principy dolévaní restaurovaného papíru či vytvoření autorského ručního papíru na dolévacím vakuovém lisu. Součástí workshopu byla i přednáška a ukázka materiálů a přístrojů využívaných v restaurování papíru, které lze uplatnit i v knihařině a knižním designu. Všechny materiály si pak studenti na jednotlivých úkolech vyzkoušeli. Závěrem workshopu byla názorná ukázka adjustace plošného papírového díla na plátno.