V období jarních prázdnin jsme měli nanejvýš milou možnost hostit v našich prostorách “výpravu” z UMPRUM a to z ateliéru Televizní a filmové grafiky. V rámci workshopu se studenti zmiňovaného oboru během dvou dnů naučili zacházet se světlem, clonou a časem jak v interiéru, tak v externích podmínkách. Jejich lektorem byl náš drahý kolega Jan Mahr. Za toto setkání jsme velmi vděční a těšíme se na další.