Čína a Japonsko

Čína a Japonsko

Projektové pracoviště ICM „Multikulturní svět kolem nás a dějiny 20. století 2021“ I ve druhém roce po sobě se podařilo uspořádat přednášku s workshopem na téma čínského a japonského písma a ukázek kaligrafie. Program proběhl na SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově v...

číst více
Exkurze Vídeň

Exkurze Vídeň

16. listopadu jsme podnikli s 3. a 4. ročníkem v doprovodu Lindy Wiedermannové, Ivana Maurera a Kristýny Kyslíkové exkurzi do Vídně. V Uměleckoprůmyslovém muzeu jsme navštívili expozici starověkého Egypta, v klenotnici muzea obdivovali například Celliniho Zlatou...

číst více
Režisér Tomáš Vorel modelem! Sochařský workshop

Režisér Tomáš Vorel modelem! Sochařský workshop

Cílem workshopu bylo nahradit chybějící výuku praktického vyučování v „Covidovém“ školním roce 2020/2021 pro předmět Modelování. Práce studentů a lektorů byla rozdělena do dvou základních bloků. První blok byl věnován teoretické přípravě, druhý blok byl věnován...

číst více
Památník – „Dětem, které neseme v srdci“

Památník – „Dětem, které neseme v srdci“

Naši pedagogové z oboru Kamenosochařská tvorba navrhli a zrealizovali mramorový památník doplněný skleněnou kompozicí křídel na hřbitově Otýlie v Českých Budějovicích. U zrodu památníku byla organizace Dítě v srdci. Tato organizace je pro všechny zasažené ztrátou...

číst více
Brouci „Kameňáci“

Brouci „Kameňáci“

Kamenná monumentální realizace do veřejného prostoru v Kamenném Újezdě. Podle návrhu MgA. Františka Postla zhotovil obor Kamenosochařská tvorba pět žulových kompozic s přírodní tématikou. Kamenné solitéry ve tvaru stylizovaných brouků, které nejsou jen skulpturou, ale...

číst více
Vzdělání a řemeslo 2021

Vzdělání a řemeslo 2021

Jako v minulých letech i letos byla Anežka přítomna na výstavišti v Českých Budějovicích v rámci 26. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo konané 4. - 6. 11. 2021. Vedoucí oborů zájemce seznámili nejen se zaměřením jednotlivých oborů, ale i s průběhem talentových...

číst více
Exkurze Belis – smaltovna

Exkurze Belis – smaltovna

Dne 2. 11. se studenti 3. a 2. ročníku GDU a GDD zúčastnili projektu zaštíťovaného Jihočeským krajem na podporu propojení odborného školství s reálnou výrobou. Projít všemi provozy smaltovny Belis bylo mimořádně zajímavé. Pradávná technologie smaltu v kontrastu s...

číst více
SAFE on LINE

SAFE on LINE

Blahopřejeme naší studentce Grafického designu 4. ročníku Zuzaně Kubalové za 4. místo v soutěži. https://eurid.eu/en/artcompetition/ video z předávání ocenění

číst více
Exkurze Pražský hrad

Exkurze Pražský hrad

13. října 2021 jsme se 3. a 4. ročníkem podnikli exkurzi na Pražský hrad. V Jízdárně Pražského hradu jsme navštívili výstavu moderní architektury v Čechách, následovala prohlídka areálu Hradu, Malé Strany a Hradčan, koncipovaná jako "putování českými dějinami". Ač na...

číst více
Dny otevřených ateliérů 2021

Dny otevřených ateliérů 2021

9. 10. se konaly Dny otevřených ateliérů pod záštitou Jihočeského kraje. Na klášteře mohli návštěvníci projít ateliéry Fotky, Scéniky a Grafiky. Na oboru Grafický design se konala ukázka sítotisku a knihtisku, na oboru Užitá fotografie proběhla výstava vybraných...

číst více
Pa-peer, České Budějovice, Riegrova 51

Pa-peer, České Budějovice, Riegrova 51

První ročník tohoto festivalu se konal v roce 2021, 2. 10. 2021 v budově Riegrova 51 v Českých Budějovicích. Jednalo se o prodejní akci, na které se prezentovaly firmy kreativním papírenským sortimentem, přičemž některé mimo prodeje nabízely zájemcům možnost zúčastnit...

číst více
Workshop GDU/GDD s umělcem Rudolfem Samohejlem

Workshop GDU/GDD s umělcem Rudolfem Samohejlem

Od 1. 11. 2021 do 3. 11. 2021 jsme na GDU/GDD uspořádali workshop pod vedením našeho bývalého studenta Rudolfa Samohejla. Pod tématem Kniha jako místo studenti zpracovávali svůj osobní příběh odvíjející se od prožitku ze zářijových školních exkurzí. Vzniklo dílo...

číst více
Praha – Lustr

Praha – Lustr

Praha – Lustr, Rudolfinum a UMPRUM Animace 70, ve středu 29. 9. se studenti druhého a třetího ročníku oboru Grafický design vypravili do Prahy na sedmý ročník Festival ilustrace LUSTR, který se konal v Kampusu Hybernská. Na festivalu se mohli v této oblasti seznámit s...

číst více
UMPRUM, Animace 70

UMPRUM, Animace 70

Dne 14. 9. se obor scénický a grafický vypravil do Prahy na výstavu k sedmdesátému výročí ateliéru animace na UMPRUM. Zhlédli jsme série studentských prací animace z doby současné i dřívější. Vyzkoušeli si metodu stop motion animace. Na programu byla i výstava v...

číst více
Workshop restaurování papíru

Workshop restaurování papíru

V průběhu dní od 15. do 17. 9. 2021 byl pro druhý a třetí ročník Designu knihy a papíru připraven workshop restaurování s MgA. Janem Slivkou, který má spolu se svou rodinnou dílnou licenci ministerstva kultury k restaurování papírového materiálu. Studenti si...

číst více
Ředitelské volno 27. 9. 2021

Ředitelské volno 27. 9. 2021

Z důvodu úpravy rozvodné skříně a demontáže staré úpravny vody v kotelně budovy B na Tavírně 109, vyhlašuji dne 27. 9. 2021 ředitelské volno, jelikož dojde k výpadku dodávek tepla a teplé užitkové vody. Ing. Martin Busta

číst více
Litomyšl plenér 2.–5. 9. 2021

Litomyšl plenér 2.–5. 9. 2021

Hned druhý den nového školního roku vyrazili studenti 2. a 3. ročníku oboru Design knihy a papíru doprovázení sluncem na plenér do Litomyšle. Za litomyšlským zámkem se s nadějí ubytovali a pak vstoupili do prostor piaristické koleje, kde sídlí Ateliér restaurování...

číst více
Tabook 2021

Tabook 2021

Sluneční paprsek babího léta nás z chladného rána dovedl jak klubko vlny do labyrintu knižního Tábora, nad Jordán. Do budovy staré truhlárny jsme se prolili z nádraží skrz kamenné uličky, kde se teprve vše připravovalo. Bylo cítit ve vzduchu, že město bude dýchat...

číst více
Soutěž Františka Kupky

Soutěž Františka Kupky

Eva Stehlíková, studentka třetího ročníku z oboru Klasická malba a nové technologie, se umístila na třetím místě v celostátní výtvarné soutěži Františka Kupky. Soutěž a výstava se konaly v rámci oslav 150. výročí narození Františka Kupky během tohoto léta v Opočně....

číst více
Festival Motion designu MOUVO 2021

Festival Motion designu MOUVO 2021

Studenti 4. ročníku GD se distančně účastnili 3. 9. festivalu Motion designu MOUVO 2021, kde se každoročně představují ty největší autority (studia i freelancři) v oblasti Motion designu (pohyblivé 3D i 2D animaci, volného umění, reklamy i filmu). Studenti měli...

číst více
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

1. září 2021 1. A třídní profesor Mgr. Josef Neubauer, učebna Tavírna 205 1. B třídní profesorka MgA. Věra Chovancová, učebna Tavírna 105 Studenti se dostaví v rouškách v 8:00 do svých učeben, kde budou otestováni. Následovat budou třídnické práce a prohlídka všech...

číst více
Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

25. 6. proběhla v klášterní zahradě Zahradní slavnost, která nahradila nekonaný maturitní ples v jarním čase. Součástí slavnosti bylo stužkování studentů 4. ročníku za přítomnosti rodičů a pedagogů školy. Nechyběla muzika a tanec... [gallery...

číst více
Blechbook 28. 6. 2021

Blechbook 28. 6. 2021

Na konci školního roku se na dvoře hlavní budovy školy pořádal Blechbook, čili nezávazný blešák, na kterém studenti prodávali a směňovali nejen staré knihy, ale také práce a výtvory převážně z oboru Design knihy a papíru. K dostání byly deníky, zápisníky, ale také...

číst více
UMPRUM klauzury, DOX – Vanitas, František Skála

UMPRUM klauzury, DOX – Vanitas, František Skála

Dne 23. 6. se studenti GD vypravili na inspirativní návštěvu prezentace klauzur UMPRUM v Holešovické tržnici. Jednalo se o neobvyklou výstavu mimo prostory ateliérů v budově školy. Dalším zážitkem byla výstava v DOXu - Vanitas. Do třetice všeho dobrého následovala...

číst více
Exkurze Archiv České Budějovice 7. 6. 2021

Exkurze Archiv České Budějovice 7. 6. 2021

V pondělí 7. 6. jsme měli možnost zavítat do Státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Díky této možnosti jsme nahlédli do knihařské a restaurátorské dílny, kde nám byl popsán postup při restaurování papíru a také nám byly osvětleny jiné obecné znalosti o...

číst více
Výsledky talentovách zkoušek, druhé kolo 23. 6.

Výsledky talentovách zkoušek, druhé kolo 23. 6.

Vážení uchazeči, výsledky talentové zkoušky ze dne 23. 6. 2021 ZDE DOPIS RODIČŮM přijatých studentů Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově vyhlašuje druhé – doplňující kolo talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022 na tyto...

číst více
Maturita 2021, harmonogram

Maturita 2021, harmonogram

Maturita školního roku 2020/2021 se koná od 1. 6. do 9. 6. 2021 na Klášteře, Latrán 50 v učebně 207. Tentokrát bez ranního slavnostního tradičního zahájení vlivem protikoronavirového opatření. Anežka drží palce, Anežka, těší mě! Viz tabulky níže. 01.06.21 FOT 1...

číst více
Návrat do školy 24. 5. 2021

Návrat do školy 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 začíná plnohodnotná prezenční výuka. Učit se bude podle původního rozvrhu platného od září tohoto školní roku. Jednou týdně a to v pondělí se bude provádět testování studentů na Covid. Anežka přeje všem hodně sil a zdraví... Anežka, těší...

číst více
Klauzurní práce, březen 2021

Klauzurní práce, březen 2021

V týdnu od 15. 3. proběhly v alternativním režimu klauzurní práce pro čtvrté ročníky všech oborů. Zadáním bylo převážně řešení struktury maturitní práce. Na oboru Užitá fotografie a Scénická a výstavní tvorba se řešila grafická úprava maturitních rešerší po stránce...

číst více