V týdnu od 15. 3. proběhly v alternativním režimu klauzurní práce pro čtvrté ročníky všech oborů. Zadáním bylo převážně řešení struktury maturitní práce. Na oboru Užitá fotografie a Scénická a výstavní tvorba se řešila grafická úprava maturitních rešerší po stránce obsahu, formy a zpracování rešerše. Tématem na oboru Užitá grafika byly tři varianty zamýšleného řešení maturitního projektu. Na oboru Malba bylo zadání dle výběru z témat: krajina, zátiší, figurální kompozice, interiér, rostliny. Představujeme zde výběr prací.

Eva Cibulková, Scénická a výstavní tvorba
Eva Kalkušová, Scénická a výstavní tvorba

Kristýna Škrnová, Užitá fotografie a média
Adam Tóth, Užitá fotografie a média